glosowanie

Konkurs na nazwę i logo budynku planowanego na centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej przy ul. Wojska Polskiego 2b w Koninie.

Weź udział w głosowaniu na najlepszą nazwę i logo budynku, w którym planuje się w przyszłości utworzyć miejsce aktywizacji społecznej i gospodarczej młodzieży i dorosłych mieszkańców Konina. Propozycje były nadsyłane do 5 października 2018r. Komisja konkursowa spośród nadesłanych prac wybrała po 5 w każdej kategorii.

Zasady głosowania
Zasady głosowania

Głosować można według następujących zasad:

  • Każda osoba może oddać w ramach konkursu wyłącznie jeden głos w każdej kategorii.*
    *Nie jest możliwe techniczne pełne zabezpieczenie przed głosowaniem wielokrotnym. Poparte faktami stwierdzenie przez Organizatora konkursu, że jedna osoba oddała więcej niż jeden głos w jednej kategorii skutkuje wykluczeniem wszystkich głosów tej osoby.
  • Głos można oddać w następujących kategoriach:
    • młodzież i społeczność studencka w wieku od 13 do 25 lat uczęszczająca do szkół na terenie Konina - konkurs na nazwę identyfikującą budynek centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej
    • pozostali mieszkańcy Konina - konkurs na nazwę identyfikującą budynek centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej
    • wszyscy mieszkańcy Konina - konkurs na logo identyfikujące budynek centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej

Wybrane przez internautów propozycje nazwy i logo będą stanowić inspirację dla władz samorządowych przy wyborze ostatecznej nazwy i logo budynku. Autorzy zwycięskich propozycji w każdej kategorii zostaną zaproszeni do pracy nad ostateczną formą nazwy i logo.

Przewiduje się stworzenie w budynku miejsca dla początkujących przedsiębiorców, osób pracujących na odległość, młodzieży szkół ponadpodstawowych i młodzieży akademickiej. Początkujący przedsiębiorcy, których pomysł na biznes związany jest z branżą kreatywną (reklama, grafika, programowanie informatyczne, architektura, kultura, sztuka, rękodzielnictwo, fotografia, film, dziennikarstwo, wzornictwo przemysłowe, projektowanie odzieży, itp.) mogliby w powstałym centrum skorzystać z darmowej lub po bardzo preferencyjnych cenach przestrzeni do pracy, wsparcia doradców, specjalistów, mentorów.

Przestrzeń do pracy dla początkujących przedsiębiorców i osób pracujących na odległość byłaby podzielona na trzy strefy:
1) strefa ogólnodostępna, otwarta i bezpłatna,
2) strefa biurek,
3) strefa dwu, trzy lub czterostanowiskowych biur/pracowni.

Całość funkcjonowałaby jako inkubator przedsiębiorczości dla sektora kreatywnego. Młodzież szkół ponadpodstawowych i młodzież akademicka mogłaby rozwijać swoje pasje na parterze budynku, uczyć się, jak kreatywność i pomysły zamienić w przyszłości na biznes, poznawać tajniki przedsiębiorczości, realizować własne projekty kulturalne i ogólnie twórcze. Wszyscy rezydenci i odwiedzający centrum z pewnością stworzyliby środowisko ludzi kreatywnych, którzy uczą się nawzajem, zawiązują znajomości, z których być może powstaną relacje biznesowe i/lub twórcze.

Oddaj głos w kategorii Budynek dla młodzieży
Oddaj głos w kategorii
młodzież i społeczność studencka w wieku od 13 do 25 lat uczęszczająca do szkół na terenie Konina - konkurs na nazwę identyfikującą budynek centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej
Oddaj głos w kategorii Budynek dla pozostałych
Oddaj głos w kategorii
pozostali mieszkańcy Konina - konkurs na nazwę identyfikującą budynek centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej
Oddaj głos w kategorii Logo identyfikujące budynek
Oddaj głos w kategorii
wszyscy mieszkańcy Konina - konkurs na logo identyfikujące budynek centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej

Projekt pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Organizator
Lider Projekt Sp. z o.o.
Zlecający
Urząd Miejski w Koninie